Isnin, 11 Julai 2016

Al-Baqarah (144)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 144:
Ringkasan tafsir
Bersambung dari ayat 2.2.142.
Maka ayat ini menjelaskan bahawa Kaum Yahudi telah berkata “Muhammad membawa agama yang berlawanan dengan agama kami, tetapi berkiblat pula mengikut kami”.  Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk mendapat hidayat agar Al-Masjidilharam dijadikan arah kiblat baru untuk umat Islam, dan permintaan Nabi telah diterima oleh Allah, “maka kami palingkan engkau kearah kiblat yang engkau sukai dan hadapkan lah wajah mu ke arah Al-Masjidilharam, dan dimana sahaja berada hendaklah hadapkan wajah mu kearahnya. 


[Previous] [Next]

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 141~150;  
[GS]
https://t.co/pBN8UoQD0i
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/112188248991487516803/posts/4MxMsF8UhPo.

Mazhab n Hadith

4 Mazhab,  (lahir pada);
Imam Hanafi,  80H.
Imam Malik, 93H.
Imam Syafie, 150H.
Imam Hanbali, 164H,
,
4 Hadits sahih,  (lahir pada);
Imam Bukhari, 196H.
Imam Muslim, 202H.
Imam Abu Daud, 202H.
Imam Tirmizi, 209H.
,
Imam yang menghayati "Mazhab Shafie" ialah;
Imam Bukhari,
Imam Muslim,
Imam Nasa'i,
Imam Baihaqi,
Imam Turmudzi,
Imam Ibnu Majah,
Imam Tabari,
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani,
Imam Abu Daud,
Imam Nawawi,
Imam As-Suyuti,
Imam Ibnu Katsdit,
Imam Adz-Dzahabi,
Imam Al-Hakim.

Selepas ini siapa lagi yang mengeluarkan hadits sahih @ doif?